top of page

ร้อยไหม PDO

1537331510688.jpg

ไหมPDO สามารถยกกระชับผิวและฟื้นฟูใบหน้ารวมถึงบริเวณคอให้ดูอ่อนวัย เต่งตึง เสริมสร้างคอลลาเจน ช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึงดูย้อนวัยมากขึ้น เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนไม่อยากผ่าตัดดึงหน้า บริเวณที่ร้อยไหมจะเกิดการกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดใหม่ ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ที่สร้างเส้นใยคอลลาเจนทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนมาพันรอบแนวเส้นไหมซึ่งจะส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูสภาพผิวไหม PDO สามารถยกกระชับผิวและฟื้นฟูใบหน้า รวมถึงบริเวณลำคอให้ดูอ่อนวัย เต่งตึง เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการผ่าตัดดึงหน้า บริเวณที่ร้อยไหมจะถูกกระตุ้นให้สร้างเส้นเลือดใหม่ และสร้างคอลลาเจนใหม่มาพันรอบแนวเส้นไหม ส่งผลให้เกิดการดึงรั้งผิวหน้า ผิวหน้าจึงกระชับและเต่งตึง

bottom of page