top of page

YUKI WHITE

1537331505580.jpg

สารสกัดวิตามินบริสุทธิ์ขั้นสูงสุด เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมเซลล์ผิวหมองคล้ำ เพิ่มความขาวกระจ่างใสทั่วร่างกาย กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ฟื้นฟูสภาพเซลล์ผิวภายนอกให้แข็งแรง ทนต่อมลภาวะต่างๆ และช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ทั้งนี้แพทย์จะทำการรักษาโดยการให้สารเหลวที่เป็นวิตามินเข้มข้นผ่านทางสายน้ำเกลือ

bottom of page